Vyhledávání

Kontakt

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE RYCHVALD, příspěvková organizace

Nám. Míru 1609
Rychvald, 735 32

mobil:
+420 604 908 327
+420 730 574 698

ddmrychvald@seznam.cz

NĚCO O NAŠÍ HISTORII:

 

   Oficiálně byla zahájena činnost tehdy ještě Domu pionýrů a mládeže 25. 4. 1989 ke 40. výročí vzniku pionýrské organizace.

slavnostní otevření DDM Rychvald

 

   Úkolem vše zorganizovat a vytvořit prostory pro činnost byla pověřena první ředitelka DDM Věra Kavanová.

   Kroužky začaly fungovat v budově č. p. 404 – naproti dnešnímu MÚ, v září 1989.

slavnostní otevření DDM Rychvald

   Prvními pedagogickými pracovníky byli Marta Bílá, Simona Rosová, úklid měla na starosti p. Samková.

   Potom se v rolích pedagogů vystřídali Ing. Zdeněk Břuska, kterého nahradila paní Jarmila Balwarová, do stálého pracovního poměru byla z pozice externího spolupracovníka převedena paní Kateřina Matušínská. V roce 1993 se ředitelkou na základě konkurzu stala Mgr. Judita Jandová.

   V té době byla již samostatnou ekonomkou Ivana Švajnochová a domovnicí po paní Březné se stala p. Světluška Kvičalová.

   Po odchodu sl. Švajnochové se role ekonomky ujala na poloviční úvazek paní Růžena Kněžíková a administrativní záležitosti převzala p. Vlasta Giecková.

slavnostní otevření DDM Rychvald

   Po odchodu paní Kvičalové do důchodu byla na místo domovnice přijata p. Alena Hőnigová.

   Jelikož nebylo možno zastávat nadále odděleně funkce ekonomky a administrativní pracovnice, byla tato funkce sloučena a na základě výběrového řízení byla v roce 2007 přijata paní Dana Sykorová.

   Již delší dobu je personální obsada DDM stálá.

   Ředitelkou je Mgr. Judita Jandová, pedagožky volného času jsou Jarmila Balwarová a Kateřina Matušínská, domovnicí je Alena Hőnigová a Veronika Pokludová a ekonomkou Dana Sykorová.

   Zájmové útvary v letošním roce vede 34 externích pedagogických spolupracovníků.

   V roce 1989 začalo fungovat asi 20 kroužků, které navštěvovalo zhruba 300 dětí. Tento počet se za  22 let existence DDM zdvojnásobil a je již asi 5 let stabilní.

   K tradičním akcím pořádaným DDM patřily a patří zimní a letní tábory. Historicky první tábor se konal v srpnu 1990 v Milíkově, v témže roce v červenci probíhal tábor pro rybáře ve Vítkově na Opavsku.

slavnostní otevření DDM Rychvald

   V roce 1991 se konal tábor v červenci v Černé Hoře na Brněnsku. Od roku 1992 se pak konaly vyhlášené a oblíbené stanové tábory v Buchlovicích na jižní Moravě. Poslední tábor se uskutečnil v roce 2006.

   Mezitím paralelně probíhaly letní tábory ve Studeničném v Beskydech a to od roku 2000. Tyto tábory trvají dosud a jsou velmi oblíbené žádané. Zimní tábory se konaly několik let v Dlouhých Stráních v Jesníkách. Pak se však tato destinace stala cenově nedostupnou.

  Od roku 2000 DDM působí v nových prostorách nad školní jídelnou. Děti mají k dispozici nový veký taneční sál, počítačovou učebnu, jazykovou učebnu, fotokomoru, kuchyňku a učebnu pro výtvarnou výchovu.

 

  V školním roce 2020/2021 se DDM znovu stěhuje do nových prostor po bývalé restauraci Junior. Rekonstrukce objektu probíhala za podpory  Evropské unie.