O nás

 
NĚCO O NAŠÍ HISTORII:
 
Oficiálně byla zahájena činnost tehdy ještě Domu pionýrů a mládeže 25. 4. 1989 ke 40. výročí vzniku pionýrské organizace.

slavnostní otevření DDM Rychvald
 
Úkolem vše zorganizovat a vytvořit prostory pro činnost byla pověřena první ředitelka DDM Věra Kavanová.
Kroužky začaly fungovat v budově č. p. 404 – naproti dnešnímu MÚ, v září 1989.

slavnostní otevření DDM Rychvald
 
Prvními pedagogickými pracovníky byli Marta Bílá, Simona Rosová, úklid měla na starosti p. Samková.

Potom se v rolích pedagogů vystřídali Ing. Zdeněk Břuska, kterého nahradila paní Jarmila Balwarová, do stálého pracovního poměru byla z pozice externího spolupracovníka převedena paní Kateřina Matušínská.

slavnostní otevření DDM Rychvald

V roce 1993 se ředitelkou na základě konkurzu stala Mgr. Judita Jandová.
V té době byla již samostatnou ekonomkou Ivana Švajnochová a domovnicí po paní Březné se stala p. Světluška Kvičalová.

Po odchodu sl. Švajnochové se role ekonomky ujala na poloviční úvazek paní Růžena Kněžíková a administrativní záležitosti převzala p. Vlasta Giecková.

slavnostní otevření DDM Rychvald

Po odchodu paní Kvičalové do důchodu byla na místo domovnice přijata p. Alena Hőnigová, kterou v roce 2016 vystřídala Eva Kuliková.

Jelikož nebylo možno zastávat nadále odděleně funkce ekonomky a administrativní pracovnice, byla tato funkce sloučena a na základě výběrového řízení byla v roce 2007 přijata paní Dana Sykorová.

Již delší dobu je personální obsada DDM stálá.
Ředitelkou je Mgr. Judita Jandová, pedagožky volného času jsou Jarmila Balwarová a Kateřina Matušínská, domovnicí je Alena Hőnigová, Veronika Pokludová a ekonomkou Dana Sykorová.

 V roce 1989 začalo fungovat asi 20 kroužků, které navštěvovalo zhruba 300 dětí. Tento počet se za  20 let existence DDM zdvojnásobil a je již asi 5 let stabilní. (2011)

V roce 2017 odchází do důchodu Jarmila Balvarová na její místo nastupuje Kamila Kaplanová.


HISTORIE TÁBORŮ:

K tradičním akcím pořádaným DDM patřily a patří zimní a letní tábory.
Historicky první tábor se konal v srpnu 1990 v Milíkově, v témže roce v červenci probíhal tábor pro rybáře ve Vítkově na Opavsku.


            

V roce 1991 se konal tábor v Černé Hoře na Brněnsku. Od roku 1992 se pak konaly vyhlášené a oblíbené stanové tábory v Buchlovicích na jižní Moravě. Poslední tábor se uskutečnil v roce 2006.

Mezitím paralelně probíhaly letní tábory ve Studeničném v Beskydech a to od roku 2000. Tyto tábory trvají dosud a jsou velmi oblíbené žádané.              

                                     
Zimní tábory se konaly několik let v Dlouhých Stráních v Jesníkách. Pak se však tato destinace stala cenově nedostupnou.

Od roku 2000 DDM působí v nových prostorách nad školní jídelnou. Děti mají k dispozici nový veký taneční sál, počítačovou učebnu, jazykovou učebnu, fotokomoru, kuchyňku a učebnu pro výtvarnou výchovu.
Ve školním roce 2020/2021 se DDM znovu stěhuje do nových prostor po bývalé restauraci Junior. Rekonstrukce objektu probíhala za podpory  Evropské unie.